Liberal International

Liberalen uit vijf continenten bijeen in Oxford

Liberal International , zaterdag 21 maart 2015

In 1947 werd de Liberal International opgericht in Oxford. Dit weekend kwamen liberalen uit alle vijf continenten bij elkaar voor de 21st Century Conference in Wadham College, Oxford. President of honour van de Liberal International, Hans van Baalen hield de inleiding over "vaste liberale waarden in een veranderende wereld, burgerrechten en een vrije markteconomie".

Zie ook: Oxford Conference shapes worldwide reflection on liberalism