Internationaal

Mensenrechten in Oost-Europa Geen botte bijl, maar het floret

Liber, nummer 6 2017 , zaterdag 11 november 2017

In West-Europa zijn burgerlijke vrijheden, zoals openstelling van het burgerlijk huwelijk en het recht op abortus, anno 2017 vanzelfsprekend. Hier is echter een lange politieke en maatschap­pelijke strijd aan vooraf gegaan, waarin de WD altijd een groot voorvechter is geweest van funda­mentele rechten.

11112017liber2