Internationaal

Europese Defensie Unie

Liber, nummer 7 2016 , vrijdag 18 november 2016

Sinds de Britten op 23 juni met een krappe meer­derheid voor Brexit stemden, pleiten zowel Frank­rijk als Duitsland voor verregaande integratie van de Eurozone o.a. op het gebied van defensie.