Internationaal

Méér liberalisme voor Zuid-Afrika

LIBER, nummer 5, 2015 , vrijdag 28 augustus 2015

De VVD maakt zich in het EP sterk voor een actief Europees handelsbeleid. Het ontsluiten van opkomende economieën en nieuwe afzetmarkten is hierbij van vitaal belang. Als voorzitter van de EP-Zuid-Afrika delegatie in het Europees Parlement leidde ik in juli een EP-delegatie naar Pretoria en Kaapstad om te onderhandelen over de uitvoering van het handelsakkoord dat in 2004 werd getekend.

Liber 5, 2015