Internationaal

BLG Wonen publiceert boek ‘de Waarden van Wonen’

Persbericht BLG Wonen , maandag 15 december 2014

Ter ere van haar 60-jarig bestaan publiceert BLG Wonen vandaag het boek ‘de Waarden van Wonen’. Hierin delen deskundigen op luchtige wijze hun visie op wonen en ontwikkelingen op de woningmarkt. Met dit boek wil BLG Wonen actief bijdragen om branche overstijgende gesprekken over actuele woonvraagstukken te voeren. Naast Minister voor wonen, Stef Blok werkten ook Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur SNS REAAL, Bart Combée directeur Consumentenbond, Gerjoke Wilmink directeur Nibud en politici als Hans van Baalen mee.

Hypotheekverstrekkers moeten volgens Rein Wispelweij, directeur BLG Wonen, een actievere rol gaan spelen in het maatschappelijk debat over thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Wispelweij: “Wij willen dat onze klanten plezierig kunnen wonen. Dat gaat verder dan alleen de aanschaf van een woning en bijbehorende financiën. Denk bijvoorbeeld ook aan het bevorderen van zelfredzaamheid bij ouderen, waarbij we met gemeenten en andere partijen bekijken hoe ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen. En hoe het onderhoud goed geregeld kan worden, waardoor het huis ook verkoopbaar blijft als ouderen besluiten te willen gaan huren. In 2015 willen we daarom een gesprek aan met uiteenlopende spelers op de woningmarkt. Die samenwerking is essentieel bij het oplossen van actuele vraagstukken op de woningmarkt.”

BLG Wonen bracht onder de noemer betaalbaar en duurzaam wonen eerder al het Energie Bespaar Advies op de markt. Ook het rijk heeft energiebesparing hoog op de agenda staan. De overheid helpt huiseigenaren onder meer met subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen zoals het Energiebespaarfonds. In het voorwoord van ‘de Waarden van Wonen’ gaat minister Blok onder meer in op het belang van duurzaam wonen.

Minister Blok: “Wonen is in Nederland een (sociaal) grondrecht. Goed kunnen wonen is in ons land net zo gewoon en van net zoveel waarde als goede gezondheidszorg en onderwijs. Neemt niet weg dat er op punten wel wat te wensen overblijft. De woonwensen zijn de laatste jaren sterk onder druk komen te staan door de financiële crisis. In het boek van BLG Wonen laten deskundigen op interessante wijze hun licht schijnen over zaken als woonkwaliteit en duurzaam bouwen”.

BLG Wonen