Internationaal

VVD'ers bijgepraat over noodzaak innovatie

SierteeltNet , maandag 01 december 2014

De VVD kan de glastuinbouwsector in deze moeilijke tijd helpen door geld uit te trekken dat ingezet moet worden voor innovaties in de glastuinbouw. Dit was het antwoord op een vraag die Hans van Baalen, leider van de VVD in het Europees Parlement, afgelopen vrijdag stelde tijdens een werkbezoek.

De delegatie van ongeveer 20 mensen bestond uit mensen uit de VVD-fractie van Europa, de Tweede Kamer en de provincies Zuid-Holland en Flevoland.

Zij bezochten telersvereninging Prominent in ’s Gravenzande en de Demokwekerij Westland in Honselersdijk. Ook VVD-europarlementariër Jan Huitema en Bart de Liefde, VVD Tweede Kamer lid, namen deel aan het werkbezoek.

Prominent had de ‘primeur’ om Van Baalen voor het eerst een glastuinbouwbedrijf van binnen te laten zien; het gezamenlijke innovatiebedrijf Groeneweg II van de leden van Prominent. “Op deze locatie ligt duidelijk de focus op nieuwe soorten en segmenten”, zo zei Arne van Aalst, algemeen directeur van Prominent. In de kas van zes hectare die met 18.000 lux belicht wordt, staan tomatenplanten die ongeveer nu twee weken oud zijn.

Van Aalst gaf aan dat zijn bedrijf de boycot vanuit Rusland goed kan opvangen. “Er worden door telers nu verschillende andere markten gevonden. We komen nu op markten die we voorheen zouden laten zitten.” Van Aalst gaf aan dat het vooral de verantwoordelijkheid van ondernemers is om nieuwe markten te zoeken. “De overheid kan daarin wel faciliterend optreden door bijvoorbeeld handelsmissies te organiseren.”

'Innovatiegeld direct naar telers'

Bij de Demokwekerij Westland benadrukte eigenaar Peet van Adrichem bij de VVD’ers dat de telers de afgelopen zeven jaar op ‘overlevingsmodus’ staan en er zeer weinig geld over is om te kunnen innoveren. “Het lijkt er nu zelfs op dat het teeltsysteem Futagrow (red: een jaarrond teeltsysteem voor tomaat op water) dat we hier hebben uitontwikkeld niet eerst door een Nederlandse teler in de praktijk kan worden gebracht, maar wordt verkocht aan een Canadese teler.”

Hans van Baalen, leider van de VVD in het Europees Parlement, vroeg Van Adrichem op de man af wat de VVD kan doen om de telers succesvoller te laten zijn de komende tijd. Van Adrichem antwoordde dat telers geholpen worden als er meer geld komt om innovaties te ontwikkelen. Daar voegde hij aan toe dat dit innovatiegeld dan niet alleen naar kennisinstellingen zoals Wageningen UR moet gaan, maar veel meer terecht moet komen bij de telers zelf. “Een goede teler weet net zo goed wat innoveren is als een onderzoeksinstelling", aldus Van Adrichem.

Na de rondleidingen was er een discussie met bestuurders en ondernemers over het economisch belang en de toekomst van glastuinbouw in Westland. De VVD-leden spraken met de ondernemers onder andere over het realiseren van een gelijk speelveld op het gebied van regelgeving voor het glastuinbouwcluster.

De politici waren zeer geïnteresseerd om van de ondernemers zelf te horen wat zij in de praktijk ervaren als politieke belemmeringen waar het gaat om duurzaamheid en innovatie. De VVD delegatie gaf na het bezoek aan het belang van de continuïteit en verdere verbetering op het gebied van kennis en innovatie van de  glastuinbouw in te zien.

SierteeltNet

Zie ook:

Werkbezoek VVD-leden aan Westland