Internationaal

Werkbezoek VVD-leden aan Westland

Gemeente Westland , vrijdag 28 november 2014

Op vrijdag 28 november brachten Europese, landelijke en provinciale vertegenwoordigers van de VVD een werkbezoek aan Westland. De VVD-leden hadden veel aandacht voor de ingezette innovatie en verduurzaming van het totale glastuinbouwcluster in het Westland en de vooraanstaande positie van dit cluster binnen de wereldhandel. De VVD-delegatie zag het belang van de continuïteit en verdere verbetering op het gebied van kennis en innovatie van de glastuinbouw.

Wethouder Arne Weverling, externe positionering & vestigingsklimaat: ”Onder andere vanwege de economische recessie, het instabiele politieke klimaat in de wereld en de Europese wet- en regelgeving staat vooral de primaire teelt in het Westland onder druk. Reden temeer voor Westland om vertegenwoordigers uit de politiek uit de nodigen om dit gebied te bezoeken.”

Bezoek Prominent en Demokwekerij

De delegatie, met onder andere Hans van Baalen en Jan Huitema namens de VVD Europa,  Bart de Liefde VVD Tweede Kamer en Floor Vermeulen van de VVD Provincie Zuid Holland, kregen een rondleiding bij Telersvereniging Prominent en de Demokwekerij. De VVD-leden waren onder de indruk van de vele technische ontwikkelingen die hier worden gepresenteerd en onderzocht.

 

Praktijk en beleid

Na de rondleidingen was er een discussie met bestuurders en ondernemers over het economisch belang en de toekomst van glastuinbouw in Westland. De VVD-leden spraken met de ondernemers onder andere over het realiseren van een gelijk speelveld op het gebied van regelgeving voor het glastuinbouwcluster. De politici waren zeer geïnteresseerd om van de ondernemers zelf te horen wat zij in de praktijk ervaren als politieke belemmeringen waar het gaat om duurzaamheid en innovatie.

Sector om trots op te zijn

De Westlandse glastuinbouw onderscheidt zich op het gebied van techniek, innovatie en kwaliteit. Er liggen genoegen kansen voor de toekomst van de glastuinbouw in Westland, Nederland en voor de positie op de wereldmarkt. De VVD-vertegenwoordigers noemden het een sector waar we trots op moeten zijn en benoemden het belang dat de glastuinbouw hoog in het vaandel moet staan.

Gemeente Westland