Internationaal

Europarlementariër H. v. Baalen opnieuw gastdocent Dockinga College

Nieuwsblad Noordoost-Friesland , maandag 16 april 2012

Dockinga Vmbo-gt “European Ambassador School”
Het vooraanstaande lid en delegatieleider van de VVD in het Europees Parlement, Hans van Baalen, komt maandag 16 april opnieuw naar het Dockinga College VMBO-gt om gastlessen te geven aan leerlingen van de tweede klassen en met hen in discussie te gaan over Europese wetten en regels.
Op het Dockinga College VMBO-gt is men zeer actief bezig met internationalisering. De school heeft vorig jaar dan ook het predicaat “European Ambassador School” verworven, waarvoor Hans van Baalen maandag een speciale plaquette zal ophangen.

De school neemt dit jaar voor de derde keer deel aan het project “Een 10 voor Europa” van het Bureau Europees Parlement, waarbij leerlingen optreden als Junior-Euro-Ambassadeurs en de leerlingen van de tweede klas een zestal lesmodules over Europa volgen.

 

Hierbij komen de geschiedenis van Europa en de Europese Unie, maar ook Europese regels en waarden en normen of de betekenis van Europa in het dagelijks leven van de leerlingen ter sprake. In juni wordt het project afgesloten met een projectweek, waarin een Landenmarkt wordt georganiseerd en de leerlingen op uitnodiging van het Bureau EP een bezoek brengen aan het Europees Parlement in Brussel.


In het kader van dit project, waarbij men vooral de kennis van leerlingen over Europa en Europese samenwerking wil vergroten, is opnieuw Europarlementariër Hans van Baalen uitgenodigd om als gastdocent op te treden. De leerlingen hebben zich tijdens verschillende economie-, godsdienst-, geschiedenis- en aardrijkskundelessen voorbereid door o.a. het bedenken en ontwerpen van wetsvoorstellen die zij met Hans van Baalen willen bespreken.

Hans van Baalen is geboren op in 1960 te Rotterdam en niet geheel onbekend met Dokkum, aangezien hij getrouwd is met de uit Dokkum afkomstige Ineke Sybesma. Hij is voorzitter van de Delegatie voor de betrekking met Japan en lid van de commissie voor Buitenlandse zaken en de subcommissie Veiligheid en Defensie. In die hoedanigheid is hij regelmatig op televisie te gast bij talkshows, zoals onlangs nog in “Pauw & Witteman”, waar hij zijn visie gaf op de gebeurtenissen over het omstreden meldpunt van de PVV en de rol van de regering.
Het Dockinga College VMBO-gt werkt ook samen met partnerscholen in Spanje, Tsjechië en Turkije, waarmee men een internationaal project uitvoert over communicatie met muziek, gebarentaal en dans. In mei zal een delegatie van de school, bestaande uit zes leerlingen en twee docenten een bezoek brengen aan de partnerschool in Praag.

Foto: Hans van Baalen met Europa-ambassadeurs Dockinga College, Dokkum, en leerkrachten Warner Banga en Henriette Woelinga, voor de Europa-plaquette. 16 april 2012.